ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (วข.)

ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ  (ทวข.) 

ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม (ททวข.)
Telecommunication Equipment Testing Center 

 

ภารกิจของเราคือการเป็นศูนย์ทดสอบสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และให้บริการเหล่านั้นสำหรับหน่วยงานของ บริษัท อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

Our mission is to be a testing center for the network telecom instrument and equipment of National Telecom Public Company Limited and also offer those services for other agencies companies.

ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อาคาร 4 ชั้น 4
65 ถนนปทุมสัมพันธ์
ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
12000
Thailand
Tel. +66 2581 6873

https://www.tottcal.com

Test & Development Sector, TOT innovation Institute, TOT Public Company Limited

Map

Link to >> รายงานสรุปผลทดสอบ WLAN Router Wi-Fi 5 วันที่รายงาน: 17/8/2020

งานบริการทดสอบแยกตามประเภทอุปกรณ์ | Our Services:

Equipment Under Test Testing Type Standard/Reference Guidelines Test Cost Discount
Wireless LAN Router Performance Test Test Procedure: NT_PDID-TEST-T-002-01_TR398i2 48,700 Baht/Model
ONU + Wireless LAN Router Performance Test Test Procedure: NT_PDID-TEST-T-002-01_TR398i2 48,700 Baht/Model
WLAN Access Point Performance Test Test Procedure: NT_PDID-TEST-T-002-01_TR398i2 48,700 Baht/Model

Equipment Under Test Testing Type Standard/Reference Guidelines Test Cost Discount
ONT/ONU Conformance Test BBF TR-247 หลักเกณฑ์การ-ตรวจสอบทดสอบ-atp-247-ONT_ONU 41,400 Baht/Model
OLT Conformance Test BBF TR-255
OLT and ONT/ONU Conformance Test TOT’s Specification No.TES-104-017-03 TES 104-017-03 Test Plan 146,000 Baht/Model
Mini OLT and ONT/ONU Conformance Test TOT’s Specification No.TES-104-020-01 146,000 Baht/Model
ONT/ONU Conformance Test TOT’s Specification No.TES-104-020-01 43,800 Baht/Model

Equipment Under Test Testing Type Standard/Reference Guidelines Test Cost Discount
L2 LAN Switch
Access Node
Benchmarking test Quality of Service
RFC2544
RFC2889
Ethernet Aggregation
Spanning Tree
xDSL + LAN Switch Benchmarking test Quality of Service
RFC2544
RFC2889
ONT + LAN Switch Benchmarking test Quality of Service
RFC2544
RFC2889
Residential gateway Benchmarking test Quality of Service
RFC2544
RFC2889
G.fast, G.now Benchmarking test Quality of Service
RFC2544
RFC2889

Equipment Under Test Testing Type Standard/Reference Guidelines Test Cost Discount
L2/L3 LAN Switch Benchmarking test RFC 3511
RFC 3918
Quality of Service
xDSL + RG Benchmarking test RFC 3511
RFC 3918
Quality of Service
ONT + RG Benchmarking test RFC 3511
RFC 3918
Quality of Service
Residential gateway (RG) Benchmarking test RFC 3511
RFC 3918
Quality of Service
(G.fast, G.now)+RG Benchmarking test RFC 3511
RFC 3918
Quality of Service

System Under Test Testing Type Test Solution Guidelines Test Cost Discount
Access Node Performance IPTV Quality of Experience (QoE)
Subscribers scale
Edge Router Performance IPTV Quality of Experience (QoE)
Subscribers scale
Broadband Network Gateway (BNG) Performance IPTV Quality of Experience (QoE)
Subscribers scale

System Under Test Testing Type Test Solution Guidelines Test Cost Discount
Access Node Performance SIP scale
Multi-play services
MOS estimates
Edge Router Performance SIP scale
Multi-play services
MOS estimates
Broadband Network Gateway (BNG) Performance SIP scale
Multi-play services
MOS estimates

รูปแบบพื้นฐานการทดสอบแยกตามลักษณะงาน | Fundamental Test Scenario: